So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
EnglishKoreanVietnamese

NĂNG LỰC GIA CÔNG

- Thiết kế và gia công theo yêu cầu
- Gia công phay CNC,Jig, Parts,..
- Gia công tiện CNC Jig, Parts,..
- Gia công Laze kim loại mỏng
- Gia công tia lửa điện (Cắt dây, Xung)
Tags: